Audyty kontrolne systemów IT

IDSOFT posiada szerokie kompetencje w zakresie procesów logistyki (WMS, gospodarka materiałowa, moduł transportowy), zarządzania majątkiem, systemów CRM, systemów mobilnych. W wyżej wymienionych obszarach, jako zewnętrzni konsultanci, oferujemy naszym Klientom wykonanie audytów kontrolnych wdrożonych aplikacji (w tym również aplikacji firm trzecich).

Audyty mogą określić:

  • rzeczywisty stopień wykorzystania systemu,
  • odstępstwa od analizy przedwdrożeniowej,
  • kluczowe problemy użytkowników,
  • błędnie lub nieoptymalnie wdrożone procesy,
  • wąskie gardła i problemy z wydajnością systemu.

Audyt kontrolny wykonany przez IDSOFT pozwala zidentyfikować przyczyny ewentualnych niepowodzeń wdrożeń systemów IT, wskazać konieczne działania naprawcze. W ramach wniosków pokontrolnych na życzenie Klienta IDSOFT może nadzorować proces poprawy wdrożonych aplikacji lub kontrolować przebieg wykonania dodatkowych szkoleń użytkowników. Możliwe jest również przygotowanie wniosków w sprawie modyfikacji struktury organizacyjnej lub obiegu informacji związanej z audytowanym systemem lub procesem.

Partnerzy: