Analizy przedwdrożeniowe systemów WMS, ERP oraz inwentaryzacji

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektów identyfikacji, IDSOFT oferuje wykonywanie analiz przed wdrożeniowych i studiów wykonalności dla planowanych wdrożeń systemów WMS, systemów ERP oraz systemów zarządzania majątkiem trwałym. W ramach prac opisywane są szczegółowo realizowane procesy biznesowe, identyfikowani są uczestnicy procesu oraz osoby kluczowe. Opisywane są wymagane dokumenty i zapisy w systemach IT związane z realizowanymi zadaniami. Przygotowane są szczegółowe schematy blokowe procesów wraz z opisaniem sytuacji niestandardowych.

IDSOFT przygotowuje wymagania ilościowo-jakościowe co do planowanych systemów oraz określa ramy budżetowe w jakich powinno zamknąć się docelowe rozwiązanie dla Klienta. Przygotowywany jest szczegółowy przewidywany harmonogram wdrożenia systemu oraz identyfikowane są czynniki ryzyka mogące wpływać na realizację planu.
Tak wykonane analizy mogą stanowić podstawę do realizacji wdrożeń systemów w w/w obszarach.

Partnerzy: