Audyt infrastruktury IT

Oferujemy wykonanie kompleksowych audytów informatycznych posiadanych zasobów IT. Przeprowadzamy analizę posiadanych zasobów sprzętowych jak i programowych, w tym kontrolę legalności licencji.

Bazując na oprogramowaniu Axence nVision, dostarczamy Klientom szeroką wiedzę na temat wykorzystania posiadanych zasobów IT.System nVision audytuje posiadane stacje robocze, serwery i przesyła do centralnego serwera informacje o zainstalowanych:

 • procesorach,
 • płytach głównych,
 • pamięciach,
 • kartach graficznych,
 • dyskach,
 • kartach sieciowych,
 • monitorach,
 • drukarkach,
 • innych komponentach PC.

W ramach informacji o oprogramowaniu, dostępne są między innymi informacje o:

 • systemie operacyjnym,
 • zainstalowanych service pack’ach,
 • programach pakietu Office,
 • innych programach z podziałem na typy (licencjonowane, freeware, shareware, etc.).

Opcjonalnie w ramach modułu nVision Users dostępne są audyty aktywności użytkowników, w tym: używane programy, czas spędzony w Internecie, aktywność związana z czatami lub innymi programami niezwiązanymi bezpośrednio z prowadzonym biznesem, z jakimi plikami i ile czasu pracował dany użytkownik.

W wyniku przeprowadzonego audytu infrastruktury IT powstaje raport związany z legalnością oprogramowania. Na bazie powyższego raportu przygotowujemy wytyczne do wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i zarządzania oprogramowaniem.

Partnerzy: