System EMID – uporządkuj majątek firmy, oszczędź czas i pieniądze

System EMID to najbardziej elastyczne na rynku rozwiązanie przeznaczone dla małych i średnich firm, korporacji oraz instytucji państwowych. Znacznie usprawnia prowadzenie ewidencji całego majątku firmy.

W ramach systemu EMID można prowadzić ewidencję (bez żadnych ograniczeń ilościowych):

 • środków trwałych
 • wartości niematerialnych i prawnych
 • środków mało cennych
 • wyposażenia firmy
 • gruntów i budynków
 • obiektów tzw. ewidencji ilościowej

według dowolnych kryteriów:

 • lokalizacji
 • osób odpowiedzialnych
 • osób użytkujących
 • jednostek organizacyjnych
 • Miejsc Powstawania Kosztów (Cost center)
 • i wielu innych

System EMID umożliwia znakowanie majątku kodami kreskowymi, 2D lub RFID. Pozwala to na przyspieszenie procesu inwentaryzacji o około 80%.

Dodatkowo do każdego ewidencjonowanego obiektu możemy przypisać osobę odpowiedzialną, lokalizację, jednostkę organizacyjną, osobę użytkującą. W każdej chwili mamy dostęp do historii obiektu, w której widnieją wszystkie wykonane operacje tj. wypożyczenia, sprzedaż, likwidacja, przesunięcie, zmiana numeru seryjnego itp. Do każdej operacji można utworzyć odpowiedni dokument (OT, MT, LT, Wydania do serwisu, wypożyczenia i inne).

System pozwala na prowadzenie statystyk oraz generowanie bogatych i przekrojowych raportów wg dowolnych kryteriów np. lokalizacji, osób użytkujących, jednostki organizacyjnej, kategorii itd. z możliwością eksportu danych do wielu formatów, np.: xls, html, xml, pdf.

System EMID w maksymalnym stopniu usprawnia proces inwentaryzacji majątku, zapewnia on bowiem współpracę z drukarkami kodów kreskowych (lub kodów 2D) oraz przenośnymi kolektorami danych wyposażonymi w skanery kodów kreskowych lub RFID. Proces inwentaryzacji może być realizowany według wielu kryteriów, a sam spis z natury może być uzupełniony o wprowadzanie dodatkowych informacji. Proces inwentaryzacji jest automatycznie rozliczany, w wyniku czego użytkownik otrzymuje gotowe raporty i arkusze poinwentaryzacyjne.

Działanie systemu można rozszerzyć o dodatkowe moduły.

IDSOFT zapewnia możliwość integracji systemu EMID z większością dostępnych systemów ERP. Zainteresowanym firmom pomagamy również zaprojektować procesy ewidencyjne i przygotować obieg dokumentów dotyczących zarządzania majątkiem.

System EMID to niezastąpione, nowoczesne rozwiązanie dla każdego Działu Administracji oraz jest bardzo pomocnym narzędziem w pracy Działów Finansowo – Księgowych każdej firmy.

Działanie systemu EMID można rozszerzyć o dodatkowe moduły.

Amortyzacje i umorzenia

Prowadzenie do 5 niezależnych ścieżek amortyzacji.

WWW

Pracownicy mają wgląd w powierzony im majątek, co podnosi ich dbałość i świadomość. Mogą cyklicznie potwierdzać stan majątku. Później z łatwością przyjdzie nam rozliczyć odchodzącego pracownika lub przekazać majątek do użytkowania kolejnemu.

Mail

Możliwość powiadamiania zdefiniowanych użytkowników o dowolnym zdarzeniu (koniec gwarancji, zbliżające się przeglądy).

Flota

Ewidencja samochodów, paliwa, ubezpieczeń, przeglądów, stanów licznika.

Telefonia

Ewidencja wszystkich danych związanych z telefonami tj. numerów, parametrów, umów, faktur.

Zlecenia Serwisowe

Prowadzenie dokumentacji i zdarzeń dla sprzętów (zlecenia serwisowe, naprawy, przeglądy).

Gospodarka Materiałowa

Prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów biurowych (np. ilość tonerów na dany dział). Możliwość prowadzenia statystyk oraz raportowania rentowności działów i ilości zużytych materiałów.

Przykładowe zastosowanie systemu EMID w firmach obejmuje ewidencję:

 • majątku IT
 • mebli i sprzętu AGD
 • maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • elektronarzędzi
 • aparatury medycznej
 • telefonów komórkowych (wraz z importem danych rozliczeniowych)
 • samochodów (wraz z importem danych z systemów flotowych)

Jednym z ciekawych zastosowań systemu jest możliwość ewidencjonowania i planowania różnych zdarzeń związanych z majątkiem np.:

 • Ubezpieczeń
 • Napraw
 • Przeglądów UDT
 • Konserwacji
 • Przeglądów gwarancyjnych
 • Badań technicznych

EMID może być instalowany zarówno na platformie bazodanowej MS SQL, jak i Oracle RDBMS. Serwer i stacje robocze pracują pod kontrolą systemu Microsoft Windows.

Raporty generowane są za pomocą narzędzi Crystal Reports, co umożliwia eksport danych do wielu formatów oraz zapewnia szybkie tworzenie dedykowanych raportów dla Klienta.

Partnerzy: