Inwentaryzacja i znakowanie

Zapewniamy przeprowadzenie kompleksowej usługi znakowania majątku etykietami z kodem kreskowym lub kodem 2D. Wsparcie procesu inwentaryzacji jest zakończone przedstawieniem arkuszy poinwentaryzacyjnych, w tym:

  • arkusz spisu z natury,
  • arkusz niedoborów,
  • arkusz nadwyżek.

W ramach prac znakowania i inwentaryzacji majątku wykorzystujemy system EMID, który umożliwia automatyzację prac spisowych oraz stanowi nieodzowne narzędzie do wyjaśnienia różnic poinwentaryzacyjnych.

Dane poinwentaryzacyjne mogą być przedstawione w postaci drukowanych arkuszy spisowych, plików xls, txt, csv, baz danych MS SQL. Dane mogą być przygotowane w takiej strukturze, jaka jest wymagana do importu do systemów finansowo-księgowych.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji i znakowaniu majątku zainteresowanym firmom zapewniamy wdrożenie systemu ewidencji majątku EMID, umożliwiającego współpracę z przenośnymi kolektorami danych. System EMID wspiera znakowanie majątku etykietami z kodem kreskowym, co zapewnia jednoznaczną identyfikację obiektów. Szczegółowe informacje na temat systemu EMID znajdują się tutaj.

Firma IDSOFT współpracuje z biegłymi rewidentami, którzy mogą wykonać audyt i analizę prowadzonych prac spisowych, procesów związanych z ewidencją majątku pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi. IDSOFT zapewnia merytoryczne wsparcie w zakresie przygotowania regulaminu inwentaryzacji, przeszkoleniu komisji inwentaryzacyjnych oraz w przebiegu procesu inwentaryzacji.

Partnerzy: