Optymalizacja procesów biznesowych

W warunkach gospodarki konkurencyjnej, gdzie coraz trudniej walczyć firmom o nowe źródła przychodów, IDSOFT zapewnia wykonywanie audytów procesowych, których celem jest:

  • usprawnienie obiegu informacji,
  • zoptymalizowanie przebiegów procesowych,
  • maksymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przedsiębiorstwa,
  • minimalizacja kosztów operacyjnych, w tym kosztów logistycznych, zużycia mediów energetycznych oraz kosztów usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych,
  • uszczelnienie gospodarki materiałowo – magazynowej.

Partnerzy: