Systemy dedykowane

Jesteśmy firmą otwartą na realizowanie pomysłów Klientów. W ramach projektów wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie programistów, inżynierów elektroników oraz automatyków o różnych specjalnościach.

Na zlecenie Klientów analizujemy możliwości techniczne realizacji projektu informatycznego pod klucz. Oferujemy wykonanie systemu wraz z usługami zarządzania projektem. Zapewniamy przeprowadzenie analizy wymagań, określenie zakresu integracji z systemami zewnętrznymi.

W ramach zlecenia zapewniamy kompleksowe przygotowanie architektury sprzętowej, opracowanie aspektów bezpieczeństwa oraz przygotowanie procedur backupu dla implementowanego rozwiązania. Nasi programiści wykonują różnorodne zlecenia: od prostych aplikacji przez programowania modułów mikroprocesorowych, aplikacje webowe, do programowania terminali mobilnych i urządzeń znakujących.

Zapewniamy realizację projektów w ustalonym terminie i budżecie, przy zapewnieniu odpowiedniej koordynacji i dokumentacji projektowej.

W przypadku zainteresowania wyceną projektu prosimy o przysłanie zapytania na adres idsoft@idsoft.pl

W zapytaniu prosimy określić następujące informacje:

  • cel projektu, opis przewidywanej funkcjonalności
  • wymagania odnośnie wydajności, liczby użytkowników
  • preferowane technologie
  • preferowana architektura systemu (serwery, systemy operacyjne, bazy dnaych)
  • wymagania co do zakresu raportów
  • wymagania dotyczące bezpieczeństwa
  • oczekiwany termin realizacji usługi
  • zakres wsparcia gwarancyjnego oraz oczekiwany okres gwarancji.

Partnerzy: