Zarządzanie magazynem

Web Warehouse Viewer (WWV) to Internetowy system podglądu stanów magazynowych działający jako serwis WWW. System prezentuje aktualne stany magazynowe, umożliwia podgląd dokumentów WZ, PZ, MM, WM i eksport danych o towarach i dokumentach. WWV jest autorskim oprogramowaniem firmy IDSOFT.

WWV może być zintegrowany z większością systemów finansowo-księgowych. Zapewniamy możliwość modyfikacji systemu pod kątem potrzeb Klienta. System jest przeznaczony dla firm logistycznych, produkcyjnych lub handlowych, które chcą przekazywać informacje o stanie magazynu Klientom zewnętrznym.

System Web Warehouse Viewer jest skierowany głównie do operatorów logistycznych i firm posiadających wielu kluczowych odbiorców. Klient może sprawdzić przez stronę WWW stan towarów w poszczególnych magazynach oraz lokalizacjach wraz z podstawowymi parametrami takimi jak np.:

  • ilość dostępna
  • data produkcji
  • data ważności
  • numer partii
  • numer palety SSCC
  • możliwe inne atrybuty własne.

W ramach posiadanych uprawnień, Klient może także podejrzeć dokumenty magazynowe takie jak np.: PZ, WZ, MM, WM oraz dokonać eksportu tych dokumentów do pliku XLS. System WWV umożliwia efektywne śledzenie stanów magazynów zewnętrznych w trybie on-line oraz generowanie raportów pomocnych np.: w zarządzaniu datami trwałości czy partiami towarów powierzonych operatorom logistycznym.

Web Warehouse Viewer umożliwia podgląd aktualnych stanów i dokonywanie zamówień kluczowym odbiorcom, co może usprawnić proces obsługi sprzedażowej.   System może być zintegrowany z systemami ERP lub WMS. Preferowane technologie integracji bazują na widokach i procedurach baz danych. Inne technologie np. wymiana plików dbf, txt, XML czy dedykowane mechanizmy dla systemów niestandardowych – do uzgodnienia z Klientem. System posiada rozbudowany moduł uprawnień, który umożliwia przydzielanie zasobów dla administratorów, Klientów i użytkowników systemu.

Partnerzy: